BB eBooks Banner

ธุรกิจหนังสือในประเทศไทย / Book Business in Thailand

Posted on 2013-Mar-29

by BB eBooks Staff

ปัจจัยการตั้งราคา

ปัจจุบันราคาหนังสือเล่มมีปัจจัยควบคุมอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ราคาของกระดาษที่มีราคาสูงขึ้น ค่าแรงขึ้นต่ำ 300 บาท ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและอื่นๆ ปัจจัยทางลบเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการตั้งราคาของหนังสือ และกระทบต่อความถี่ในการซื้อหนังสือและระยะเวลาในการเลือกซื้อ อ้างอิงจากข้อมูลจาก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย การที่รัฐบาลมีนโยบายคืนภาษีรถคันแรก ทำให้กำลังในการซื้อหนังสือหดหายไป เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่างวดผ่อนรถและค่าน้ำมัน ทำให้มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากค่าอาหาร สิ่งบันเทิงต่างๆ ก็จะบริโภคลดลงตามภาระการใช้จ่าย ทั้งนี้ หนังสือบางประเภทยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดคือ แบบเรียน, คู่มือ, หนังสือวิชาการต่างๆ

สถานการณ์ทางการตลาด

ในปี 2555 สํานักพิมพ์ขนาดเล็กจํานวนมากกว่า 60 แห่ง ได้ปิดตัวลง เนื่องการแข่งที่ค่อนข้างสูงบวกกับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง การที่มีการพิมพ์หนังสือลักษณะคล้ายๆกัน หากสำนักพิมพ์ไหนไม่มีจุดยืนหรือเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ก็จะไม่จะไม่สามารถแข่งขันกับสำนักอื่นๆได้ บางสำนักพิมพ์ที่อยู่รอดได้สามารถขยับฐานะเป็นสำนักพิมพ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ต่าง ซึ่งต้องอาศัยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งรูปแบบเนื้อหา แนวทางการจัดจำหน่ายแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น การที่สำนักพิมพ์นำหนังสือที่เคยตีพิมพ์หลายครั้งแล้วมาทำเป็นอีบุ๊คเพื่อขายบนร้านค้าหนังสือออนไลน์ต่างๆ เช่น OOKBEE, Hytexts เป็นต้น

มิตรหรือศัตรูทางการค้า

ปัจจุบันอีบุ๊คอาจถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของหนังสือเล่ม แต่จากของข้อมูลของสมาคมระบุว่า จากจำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขั้นไปที่ไม่อ่านหนังสือมีมากถึง 19.6 ล้านคน โดยทั้งหมดมีสาเหตุที่แตกต่างกันคือ ชอบดูโทรทัศน์ รองลงมาไม่มีเวลาอ่าน และบอกว่าไม่ชอบหรือไม่สนใจอ่านหนังสือ แต่สิ่งที่สำคัญจริงๆแล้ว การทำอย่างไรที่จะให้คนกลุ่มนี้หันกลับมาอ่านหนังสือ อีบุ๊คกับหนังสือเล่มมีจุดเด่นต่างกัน หนังสือเล่มมีความคลาสสิค เหมาะแก่การสะสม ส่วนข้อดีของการทำอีบุ๊คคือ ประหยัดกระดาษ และช่วยลดภาระต้นทุนต่างๆ มีราคาที่ย่อมเยาว์สำหรับผู้ซื้อ สะดวกในการพกพา เพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได้ ไม่ต้องการการดูแลรักษา อย่างไรก็ตาม ทั้งหนังสือเล่มและอีบุ๊คต่างก็มีหน้าที่เหมือนกันคือให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้อ่าน

Pricing Factor

There are many controlling factors that determine the book price: paper cost, 300 baht Minimum Wage Policy, transportation cost, and so on. According to the Publishers and Booksellers Association of Thailand (PUBAT), these negative factors affect book pricing of which further reduces the frequency of book purchases and the duration before making their decision to buy a book. Referring to PUBAT’s analysis of Thai publishing industry, government-backed First-Time Car Buyer Policy has reduced the purchasing decision since the consumers have to pay for car installment and petrol costs. These extra expenses will directly affect other budgets except food. The allocated portion for entertainment will be downsized unavoidably according to the increasing financial debts. However, books in certain genres-textbooks, manuals, and academic books-will still be in great demand.

Market Situation

In 2012, more than 60 small publishers were closed down due to the strong competition together with costs burdens and hefty expenses. It was even harder for them to compete with other publishers when they launched similar types of books which lacked the unique selling point. However, small publishers that survived this challenge knew how to adapt their strategy to the current market’s needs and adjust presentational format and content and meets the demands of distributional channel. Many of them were capable of upgrading their status to be medium-sized and large publishers. For example, publishers might consider having best-selling titles published in eBook format on a distributor’s website e.g. OOKBEE or Hytexts.

Commercial Friends or Foes

Although eBooks might be seen as a direct competitor of print books, PUBAT’s data suggests that there are 19.6 million non-readers in Thai population aged 6+ years based on the survey done by National Statistical Office. Their excuses are watching TV, having no free time, and developing no interest in books. What matters is how we can convince this group of people to read books.

Both eBooks and print books have their own advantages. Print books have classical touch and tangible charm for collectors. eBook production can save paper and reduce costs burdens. They carry pocket-friendly price tag, become convenient for portability, need no maintenance, and can enlarge or reduce fonts to facilitate reading. Nevertheless, both reading materials have the same mission to bring knowledge and entertainment to readers.

Label: eBook Industry News

comments powered by Disqus