BB eBooks Banner


Thai Writers Can Reach International Markets with eBooks


Posted on 2013-Mar-13

by Worawut Intra

โอกาสของนักเขียนไทยระดับโลก

ในประเทศไทยมีนักเขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงที่มีผลงานติดอันดับขายดีที่น่าสนใจก็มากมาย แต่การจะเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศถือว่าเป็นเรื่องยาก มีนักเขียนคนไทยน้อยคนที่ประสบความสำเร็จและมีคนรู้จักไปทั่วโลก แต่มีงานเขียนของนักเขียนชื่อดังสองท่าน ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศและมีวางจำหน่ายบนร้าน Amazon นักเขียนท่านแรกคือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้แต่งหนังสือเรื่องสี่แผ่นดิน (Four Reigns) ซึ่งเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวละครเอกคือแม่พลอยผู้ซึ่งใช้ชีวิตในช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 8 หนังสือ นักเขียนท่านที่สองคือ ชาติ กอบจิตติ ผู้แต่งเรื่องคำพิพากษา (The Judgment) และ พันธุ์หมาบ้าที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Marcel Barang ชื่อเรื่อง (Mad Dogs and Co) และภาษาฝรั่งเศสในชื่อ (Chiens Fous) ผลงานเรื่องคำพิพากษาได้ส่งให้ชาติชนะรางวัลนักเขียนซีไรท์ในปี 2524

โอกาสในการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองไม่ได้มีเฉพาะในประเทศเท่านั้น ถึงแม้ว่าหนังสือตัวอย่างจะมีจำหน่ายเป็นรูปเล่มอย่างเดียว แต่ก็แสดงให้เห็นว่าผลงานของนักเขียนไทยสามารถขายได้ เนื่องจากปัจจุบันตลาดอีบุ๊คกำลังเติบโตมาก และในเว็บอเมซอนก็มียอดจำหน่ายอีบุ๊คมากกว่าหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะไม่ว่าคนอ่านจะอ่านผลงานของนักเขียนจากไหน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเนื้อหาที่อยู่ข้างในมากกว่า ไม่แน่ในอนาคตอันใกล้ เราอาจได้เห็นหนังสืออีบุ๊คแปลของคนไทยขายดีติดอันดับ หนังสือขายดี บนอเมซอนก็เป็นได้

คำสัมภาษณ์ของชาติ กอบจิตติ กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี 2555 เกี่ยวกับเรื่องการมาถึงของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสื่อสิ่งพิมพ์ โดยยกตัวอย่างเรื่องการคิดค้นกระดาษโดยชาวจีนที่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเขียนบนหินในสมัยก่อน

“ผมเห็นว่าเนื้อหาต่างๆ ของวรรณกรรม มันยังคงอยู่ เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการบันทึก เปลี่ยนรูปแบบการอ่านเท่านั้นเอง”

Thai Writer’s Global Opportunity

In Thailand, a lot of well-known authors have had bestselling works but to succeed is very difficult. To succeed in international level is a much more difficult task for Thai authors. Two prominent literary figures whose works have been translated into English and published on Amazon are M.R. Kukrit Pramoj and Chart Korbjitti. M.R. (Mom Rajawongse literally translated as The Honorable) Kukrit Pramoj and Chart Korbjitti. M.R.Kukrit was best known for Four Reigns (Si Phandin) which tells the story of the female protagonist, Mae Ploy, a young girl who has lived from the reign of King Rama V to King Rama VIII. Chart Korbjittti is another internationally acclaimed author who has won S.E.A. Write Award. The first award went to The Judgment (Khamphiphaksa) in 1981. Not only his novels are translated into English, the ones in French are also available on Amazon.

Having their works published on Amazon, it shows that Thai novels can sell internationally. However, due to the fact that eBook market is rapidly growing and its sales have outperformed the print titles, adapting to modern technology is important. No matter which author’ novels are being picked, it’s the content inside the book that counts. Who knows? We might see Thai translated novels in eBook format on Amazon’s bestselling chart in the near future.

Chart Korbjitti gave an interview with Thairath newspaper how digital media have changed the publishing industry. He expresses his opinion about digital media that everything must change. Giving examples how the invention of paper by the Chinese had changed the way we wrote formerly on stones.

“The content of literary works still lasts. The change only affects the recording format and reading style,” he concludes.

Label: Self-Publishing

comments powered by Disqus

Newsletter

Sign Up for the BB eBooks newsletter to receive design tips, marketing assistance, eBook industry news, and promotions.

Get a free PDF copy of the BB eBooks tips on where and how to self-publish when you sign up.

Name:

Email:
Sign Up

Testimonials

Notable Quotables

Search BB eBooks

Substance B

Substance B Logo

Substance B is a unique platform where authors can connect directly with their readers by providing free samples of their eBooks, links to all their titles, personalized eBooks with signature, text, and even photos to friends, fans, and reviewers.

PayPal Verified

Official PayPal Seal for BB eBooks

BB eBooks is PayPal verified, so our valued clients can trust us with all their transactions.

eBooks For Sale

The eBook Design and Development Guide

eBook Design Development Guide Cover

Learn how to design, develop, and create an eBook like a pro for all markets. Available at Amazon for $6.99.

Front Matter, Back Matter, and Metadata

Front Matter Back Matter Mini Cover

A useful resource guide to make your novel or work of non-fiction more professional. Available at Amazon, Google Play, and Smashwords for free.

Maximizing Your BookBub Promotion

Maximizing Your BookBub Promotion Mini Cover

Learn more about to utilize BookBub to promote your books. Available for free at Amazon, Smashwords, and Substance B.